Pháp lệnh về việc xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Pháp lệnh về việc xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (1978) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Pháp lệnh số 115-LCT được thông qua ngày 30 tháng 11 năm 1978, ban hành và có hiệu lực ngày 2 tháng 12 năm 1978 và hiện vẫn còn hiệu lực.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Điều 9 và Điều 13 của Luật ngày 14 tháng 7 năm 1960 quy định về tổ chức các Tòa án nhân dân;

Theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về việc xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình như sau:

Điều 1[sửa]

Thời hạn xin ân giảm án tử hình do các Tòa án nhân dân thường và Tòa án quân sự xử phạt là bẩy ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Khi tuyên án, chủ tọa phiên tòa phải tuyên bố cho can phạm biết rõ quyền xin ân giảm và thời hạn xin ân giảm.

Điều 2[sửa]

Nay giao cho ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quyền duyệt án tử hình.


Pháp lệnh này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 11 năm 1978.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".