Phật giáo đại quan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Phật giáo đại quan  (1924) 
của Phạm Quỳnh

Bài diễn thuyết về Phật giáo của Phạm Quỳnh ở hội Trí tri Hà Nội ngày 13 tháng 1 năm 1921, được in thành sách vào tháng 4 năm 1924.

PHẠM QUỲNH

PHẬT-GIÁO

ĐẠI-QUAN

觀大教佛


Phật là giác, giác là sáng-suốt.
Phật là: tự giác nhi giác tha,
trước cầu sáng lấy mình, rồi
khai sáng cho đời.HÀ-NỘI
ĐÔNG-KINH ẤN-QUÁN
1924

Sách này in ra:
150 bản bằng giấy surfin bên Pháp, có (văn bản không rõ) số từ một đến 150 và có chữ soạn-giả (văn bản không rõ)
1000 bản bằng giấy tây thường làm ở bản (văn bản không rõ)

PHẬT-GIÁO

ĐẠI-QUAN

觀大教佛


Phật A-di-đà

P.Q. Phật-giáo-đại-quan

phần(không được liệt kê trong bản gốc)

SÁCH NÀY BÁN TẠI NHÀ IN
ĐÔNG-KINH ẤN-QUÁN
Phố hàng Gai, số 82
HANOI


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm 1945, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 75 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.