Quân trung tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Quân trung tác - 軍中作
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

平生不願執金吾,
談笑油幢豈遠圖。
悅目風光何處有,
欺天心術一生無。
三春啼血鵑聲斷,
萬里歸心桂影孤。
坐待師徒歌奏凱,
南窗枕玉伴青奴。

Bình sinh bất nguyện Chấp kim ngô,
Đàm tiếu du chàng khởi viễn đồ.
Duyệt mục phong quang hà xứ hữu?
Khi thiên tâm thuật nhất vô sinh.
Tam xuân đề huyết quyên thanh đoạn,
Vạn lý quy tâm quế ảnh cô.
Tọa đãi sư đồ ca tấu khải,
Nam song chẩm ngọc bạn thanh nô.

Bình sinh chẳng ham gì chức Chấp kim ngô,
Cười nói trong tấm màn quang dầu, đâu có phải là kế lo xa.
Chỗ nào còn cảnh phong quang thích mắt,
Đời ta không có lòng dối trời,
Ba xuân rỏ máu tiếng quyên đã dứt,
Muôn dặm lòng về, bóng trăng lẻ loi.
Ngồi chờ quân lính hát khúc khải hoàn,
Dưới cửa sổ phía nam, đặt chiếc gối ngọc làm bạn cùng chiếu trúc.