Quê đâu cho bằng quê nhà, nhà ta ta ở, việc ta ta làm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Quê đâu cho bằng quê nhà, nhà ta ta ở, việc ta ta làm  (1954) 
của Hồ Chí Minh

Đăng trên báo Nhân dân số 213, ngày 12-8-1954.

Trông về trời bể mênh mang
Bà con đã cách, xóm làng đã xa
Lưu ly không cửa không nhà
Chân trời góc bể biết là về đâu