Quả dưa (Lê Thánh Tông)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Quả dưa.
Quả dưa
của Lê Thánh Tông

Ngọt bằng mít, mát bằng dừa,
Trợ khát[1] nào qua[2] một quả dưa ?
Mùi mẽ ngon, người dễ trọng,
Tinh thần lạ, thế[3] đều ưa.
Lòng son thờ chúa niềm chăng trễ[4],
Áo lục truyền nhà, lộc có thừa.
Nhân quả nhiều, vì trồng đất phúc,
Đời đời con cháu thịnh hơn xưa.

   
Chú thích

  1. Trợ khát: Giúp giải khát
  2. Qua: Hơn
  3. Thế: Đời
  4. Chăng trễ: Không biếng