Quốc văn trích diễm/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

19. — THU ĐIẾU

Ao thu lạnh-lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền[1] câu bé tẻo-teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Từng mây lơ-lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh-co khách vắng teo.
Tựa gối ôm (buông) cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

CÂU HỎII. Ý tưởng — 1. Bài thơ này về thể gì?

2. Trong bài này những câu nào tả cảnh mùa thu và những câu nào nói việc câu cá? Hai câu kết có lý-thú gì?

II. Lời văn. — 1. Những tiếng bé tẻo-teo, vắng teo đối với trí tưởng-tượng của người ta và thanh-âm câu thơ có hiệu-lực gì?

   
Chú thích

  1. Ghe