Sơn trung vấn đáp (Tản Đà dịch)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sơn trung vấn đáp - 山中問答  (1938) 
của Lý Bạch, do Tản Đà dịch

Ngày Nay, số 94, 16-1-1938. Xem các bản dịch khác tại:

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Bản dịch của Tản Đà

山中問答
問余何意棲碧山
笑而不答心自閑
桃花流水杳然去
別有天地在人間

Sơn trung vấn đáp
Vấn dư hà sự thê bích san
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn
Đào hoa lưu thuỷ diểu nhiên khứ
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian

Trả lời hỏi trong núi
Hỏi ta: ở núi làm chi?
Thong dong chẳng nói, cười khì cho vui.
Hoa đào theo bẵng nước trôi,
Có riêng trời đất, cõi người đâu đây.