Sư ở tù

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Quảng đại từ bi cũng phải tù
Hay là sư cũng vụng đường tu?
Tụng kinh cứu khổ ba trăm quyển
ý hẳn còn quên một phép phù?[1]

   
Chú thích

  1. Tức bùa chú