Tác gia:Nguyễn Đăng Giai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyễn Đăng Giai
(–1854)
Nguyễn Đăng Giai (阮登楷 hay 阮登階, tự Toản Phu; là danh thần nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.