Bước tới nội dung

Tác gia:Trần Trọng Kim

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trần Trọng Kim
(1883–1953)
Lệ Thần Trần Trọng Kim là một học giả danh tiếng, thủ tướng của Đế quốc Việt Nam (1945) và cũng là thủ tướng đầu tiên của Việt Nam.
Trần Trọng Kim

Tác phẩm

[sửa]

Sách khảo cứu

[sửa]

Hồi ký

[sửa]

Diễn thuyết

[sửa]

Báo chí

[sửa]

Phụ nữ tân văn

[sửa]

Khác

[sửa]
  • Thư Trần Trọng Kim gửi Hoàng Xuân Hãn năm 1947 (di cảo, công bố lần đầu 2013, chưa hết hạn bản quyền đến năm 2064)

Tác phẩm dịch

[sửa]

Tác phẩm viết về Trần Trọng Kim

[sửa]

Các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)