Tán Tuệ Trung thượng sĩ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tán Tuệ Trung thượng sĩ - 贊慧忠上士
của Trần Nhân Tông

Nguyên văn bài thơ bằng chữ Hán, sau đây là phiên âm và dịch nghĩa

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Vọng chí di cao,
Toàn chi di kiên.
Hốt nhiên tại hậu,
Chiêm chi tại tiền.
Phu thị chi vị,
Thượng sĩ chi Thiền.

Nhìn lên càng thấy cao,
Khoan vào càng thấy cứng.
Bỗng nhiên ở phía sau,
Nhìn lại thấy ở phía trước.
Cái đó gọi là:
Đạo Thiền của Thượng sĩ.