Tặng hữu nhân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tặng hữu nhân - 贈友人
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

貧病余憐汝
疏狂汝似余
同為千里客
俱讀數行書
瓠落知何用
栖遲諒有餘
他年淽溪約
短笠苛春鋤

Bần bệnh dư lân nhữ ;
Sơ cuồng nhữ tự dư.
Đồng vi thiên lý khách;
Câu độc sổ hàng thư.
Hồ lạc[1] tri hà dụng;
Thê trì lượng hữu dư.
Tha niên Nhụy-khê ước[2],
Đoản lạp hà xuân sừ[3].

Nghèo và bệnh ta thương ngươi ;
Phóng túng điên rồ ngươi giống ta.
Cũng đều làm khách nơi muôn dặm ;
Cũng đều đọc sách được mấy hàng.
Nông quá như chúng mình biết làm gì được ;
Chơi nhởn thì chắc là chúng mình có thừa.
Hẹn nhau năm nào về Nhụy-khê ;
Đội nón ngắn (chụp) vác cuốc xuân (làm nông dân).

   
Chú thích

  1. Hồ lạc: Bản Dương Bá Cung cùng các bản khác đều chép lộn là « hộ lạc ». « Hồ 瓠 lạc » mới đúng. Đây là chữ của sách Trang Tử thiên « Tiêu diêu du » , nghĩa là nông choèn nông cạn
  2. Bản Dương Bá Cung chép là « Nhụy-khê điếu 釣 » và có chú rằng có bản chép là ước 約 (theo các bản Thi lục, Thi tuyển, Năng Tĩnh). Xã Nhụy Khê ở huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây, quê quán của Nguyễn Trãi
  3. Chữ Hán « đoản lạp » là nón ngắn, tức là nón chụp của nông dân, đội cho gọn. Chữ sừ 鋤, điền khí để dẫy cỏ, vốn là cái cuốc chứ không phải cái bừa. Câu này ý nói khi về Nhụy Khê thì sẽ đội nón cụp và vác cuốc ra đồng trong mùa xuân. So với câu 6 bài 13 của Quốc âm thi tập: « Cuốc chơi xuân khắp mọi đồi »