Tặng nội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tặng nội - 贈內  (1938) 
của Lý Bạch, do Tản Đà dịch

Ngày Nay số 130, 1-10-1938.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Tản Đà

贈內
三百六十日
日日醉如泥
雖為李白婦
何異太常妻

Tặng nội
Tam bách lục thập nhật,
Nhật nhật túy như nê.
Tuy vi Lý Bạch phụ,
Hà dị Thái thường thê?

Đưa cho vợ
Ba trăm sáu mươi ngày trong một năm.
Ngày nào cũng như ngày nào đều say bét.
Tuy có chồng là Lý Bạch,
Nào khác chi vợ Thái thường[1].

Đưa cho vợ
Ba trăm sáu chục ngày trời,
Ngày ngày say bét như đời con nê[2].
Vợ chàng Lý Bạch ta kia,
Như ai vợ Thái thường xưa khác gì?

   
Chú thích

  1. Chỉ Chu Trạch làm quan Thái thường đời Hậu Hán. Ông vì coi sóc tôn miếu nên giư gìn trai giới rất nghiêm, thường ngủ ở nhà trai ít khi về với vợ.
  2. : là tên một con trùng sinh ở miền bể đông, được có nước thì sống, cạn nước thì như bùn. Vì thế mà gọi là tên "nê" Nguyên nghĩa chữ "nê" là bùn. (Tản Đà chú)