Tặng người quen

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tặng người quen
của Trần Tế Xương

Em gửi cho anh mảnh lụa đào
Phất phơ tươi tốt, đẹp làm sao
Của này ý hẳn trong nhà có,
Hay cậy người mua ở nước nào?
May áo chỉ nên đôi cái dải
Thắt lưng cũng ngại chẳng đầy tao[1]
Muốn lên hỏi giá mua dài tấm,
Không biết rằng em bán thế nào?

   
Chú thích

  1. Muốn để may áo thì dây chỉ đủ để làm hai cái dải áo (đời xưa áo buộc bằng vải, không có cúc), còn muốn làm thắt lưng cũng ngắn quá chưa đủ một vòng