Tết dán câu đối

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tết dán câu đối
của Trần Tế Xương

Nhập thế cục bất khả vô văn tự,[1]
Chẳng hay ho cũng húng hắng một vài bài
Huống thân danh đã đỗ tú tài
Ngày tết đến cũng phải một vài câu đối.

Đối rằng :
Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài[2]
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt.[3]

Viết vào giấy dán ngay lên cột
Hỏi mẹ mày rằng dốt hay hay ?
Thưa rằng: hay thực là hay !
Chẳng hay sao lại đỗ ngay tú tài ?
Xưa nay em vẫn chịu ngài![4]

   
Chú thích

  1. Bước vào đời không thể không có văn chương chữ nghĩa
  2. Cái phẩm giá tột cùng ở trong thiên hạ chính là tình đối với trăng gió
  3. Sự phong lưu bậc nhất trên cõi đời là cốt cách giang hồ.
  4. Câu chịu ngài của bà Tú hàm cả hai ý: chịu văn chương ngài hay và chịu cái tính "ngông" của ngài nữa !