Tứ thú cùng nhau nói chuyện

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tứ thú cùng nhau nói chuyện
của Lê Thánh Tông

Đêm rượu, ngày rồi, họp bốn người,
Cùng bày sở thú[1] bảo nhau chơi.
Con trâu tớ béo, cơm người trắng,
Đon củi ngươi nhiều, cá tớ tươi.
Gặp thuở thái bình, ngươi mến tớ,
Chứa lòng ưu ái[2] tớ cùng ngươi
Cắp cầm[3], con Tuyết[4] tình cờ đến,
Bỏ nón, lùi chân khặc khặc cười.

   
Chú thích

  1. Sở thú: Cái thú của mình
  2. Ưu ái: Ưu quân ái quốc
  3. Cắp cầm: Cắp đàn
  4. Con Tuyết: Cô Tuyết