Tự tình (Nguyễn Công Trứ)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tự tình
của Nguyễn Công Trứ

Bài thơ này trong Các thể văn của Tàu và Ta của Dương Quảng Hàm ghi là vô danh, có nơi ghi của Nguyễn Công Trứ

Vất vất vơ vơ cũng nực cười!
Căm căm cúi cúi có hơn ai ?
Nay còn chị chị anh anh đó,
Mai đã ông ông mụ mụ rồi.
Có có không không, lo hết kiếp,
Khôn khôn, dại dại chết xong đời.
Cho bằng láo láo lơ lơ vậy,
Ngủ ngủ, ăn ăn, nói chuyện chơi.