Tự thuật (Nguyễn Công Trứ)/Bài 3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tự thuật của Nguyễn Công Trứ
Bài 3
Thú điền viên

Mãi thế rồi ta sẽ tính đây,
Ðiền viên thú nọ vẫn xưa nay.
Giang hồ bạn lứa câu tan hợp,
Tùng cúc anh em cuộc tỉnh say.
Tòa đá Khương Công[1] đôi khóm trúc,
Áo xuân Nghiêm Tử[2] một vai cầy.
Thái bình vũ trụ càng thong thả,
Chẳng lợi danh chi lại hóa hay.

   
Chú thích

  1. Khương Tử Nha đời nhà Chu. Khi còn đi ẩn thường ngồi câu ở sông Vị
  2. Nghiêm Quang đời Ðông Hán, mặc áo tơi đi cầy ở núi Phú Xuân