Ta nhớ mình xa (Một nửa trăng)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ta nhớ mình xa (Một nửa trăng)
của Hàn Mặc Tử

(Tặng Trần Thanh Địch)

Hôm nay còn một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi!