Thành viên:Vinhtantran/monobook.js

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cache: Sau khi lưu biểu mẫu này, phải xóa bộ nhớ đệm (cache) của trình duyệt để những thay đổi hiện ra:

Firefox, Chrome, Safari, Opera — Shift­Reload / Tải lại       Internet Explorer — Ctrl­Refresh / Làm tươi       Konqueror — Reload / Tải lại

Nếu bạn viết mã JavaScript, chú ý đọc hướng dẫn để tránh mâu thuẫn với mã mặc định của mạng.

document.write('<script type="text/javascript" src="'
+ 'http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:GregU/familytree.js'
+ '&action=raw&ctype=text/javascript"></' + 'script>');