Thói hay chế giễu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thói hay chế giễu
của không rõ

      Ở sao cho vừa lòng người:
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê;
    Cao chê ngỏng, thấp chê lùn,
    Béo chê béo trục béo tròn,
Gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.