Thông báo truyền thông: Công bố Báo cáo của Hoa Kỳ về việc thực hiện Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông báo truyền thông: Công bố Báo cáo của Hoa Kỳ về việc thực hiện Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương  (2019) 
của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dịch

Thông báo ngày 3 tháng 11 năm 2019.


BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
Văn phòng Phát ngôn viên


Dành cho đăng tải ngay
Ngày 3 tháng 11 năm 2019

Nhân dịp diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2019 và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Bangkok, Thái Lan, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vui mừng công bố báo cáo về tiến độ thực hiện chiến lược toàn chính phủ Hoa Kỳ cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Báo cáo mang tên “Một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở: Thúc đẩy một tầm nhìn chung” cung cấp chi tiết về các sáng kiến ngoại giao, kinh tế, giám sát nhà nước và an ninh trong hai năm qua, từ đó cho thấy cam kết tiếp diễn của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cách chúng tôi đã và đang củng cố quan hệ giao lưu nhân dân cũng như quan hệ song phương.

Tháng 11 năm 2017, Tổng thống Trump đã vạch ra một tầm nhìn cho một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở mà ở đó tất cả các quốc gia phát triển thịnh vượng với tư cách là các quốc gia độc lập, chủ quyền. Tầm nhìn này dựa trên các giá trị đã củng cố nền hòa bình và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương qua nhiều thế hệ. Thương mại tự do, công bằng và có qua có lại, môi trường đầu tư mở, giám sát nhà nước hiệu quả và tự do hàng hải là những mục tiêu được chia sẻ bởi tất cả các quốc gia muốn phát triển trong một tương lai tự do và rộng mở.

Báo cáo này mô tả cách chính phủ Hoa Kỳ làm việc với các nước đồng minh và đối tác để thực hiện tầm nhìn của chúng tôi về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Báo cáo nhấn mạnh các nguồn lực của Hoa Kỳ hướng đến khu vực với sự hỗ trợ của Quốc hội Hoa Kỳ và chỉ ra các bước cụ thể mà chúng tôi đã thực hiện cùng với các đồng minh và đối tác để hiện thực hóa tầm nhìn chung của chúng tôi. Báo cáo này được xây dựng trên Báo cáo Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó nêu rõ vai trò của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong chiến lược này.

Báo cáo có sẵn tại https://www.state.gov/a-free-and-open-indo-pacific-advANCE-a-Shared-vision/

Để biết thêm thông tin, liên hệ với EAP-Press@state.gov.

# # #

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch: