Thăm bạn nghèo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thăm bạn nghèo
của Trần Tế Xương

Khách hỏi nhà ông đến,
Nhà ông đã bán rồi,
Vợ lăm le ở vú,
Con tấp tểnh đi bồi
Anh trói voi bỏ rọ
Đòi nào lợn cạo ngôi[1]
Người bảo ông cũng mãi,
Ông cũng thế này thôi.

   
Chú thích

  1. Lợn cạo ngôi: có thể từ một câu sấm ký dân gian khá lưu hành hồi ấy: "Bao giờ cho lợn cạo ngôi, Cho gà cất cánh, vua tôi sẽ về". Năm 1885, vua Hàm Nghi nổi dậy chống Pháp ở Huế không thành phải xuất bôn, phát động phong trào Cần Vương. Lời sấm ký dự báo những điềm "lợn cạo ngôi, gà cất cánh", nhưng việc đó không xảy ra vì Hàm Nghi bị thực dân bắt đi đày. Có lẽ đây chỉ muốn nói, không thể có sự tình thế biến chuyển gì đặc biệt.