Thư gửi đồng chí Vương Đàm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thư gửi đồng chí Vương Đàm  (1951) 
của Hồ Chí Minh

Bạn từ Trung Quốc sang đây,
Tặng cho bạn hữu trái cây quá nhiều.
Ăn rồi tấm tắc khen đều,
Cám ơn và chúc bạn nhiều bình yên.

1951