Thảo luận:Đánh giá của Chính phủ Hoa Kỳ về việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8 năm 2013

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Đánh giá của Chính phủ Hoa Kỳ về việc Chính phủ Xiri sử dụng vũ khí hóa học
Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài