Thảo luận:Đạo luật Quỹ Giáo dục Việt Nam năm 2000

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Đạo luật Quỹ Giáo dục Việt Nam năm 2000 (S.3241 - Vietnam Education Foundation Act of 2000)
Nguồn Dịch từ website của Quốc hội Hoa Kỳ
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài