Thảo luận:Độc Hà Ninh Tổng đốc Hoàng Chế đài vĩnh quyết sớ cảm tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Độc Hà Ninh Tổng đốc Hoàng Chế đài vĩnh quyết sớ cảm tác
Nguồn Nhiều người soạn (Nguyễn Văn Huyên chủ biên), Văn học yêu nước & cách mạng Hà Nam Ninh (tập 1). Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1981. tr. 188.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú Nguyên tác bằng chữ Hán, xem trong sách này.
Người duyệt bài