Thảo luận:Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Bộ luật Dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, 2005
Nguồn http://mirrors.creativecommons.org/international/vn/IP-Law-2005-(Vietnamese).pdf
Tham gia đóng góp 193.52.24.125, User:Tttrung, User:Vinhtantran
Mức độ phát triển Đã duyệt và sửa lỗi 75%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài User:Vinhtantran

Lịch sử trang[sửa]

Trang này được nhập vào đây từ Wikisource dùng chung. Lịch sử trang khi còn ở Wikisource dùng chung được sao chép ở dưới:

  * (cur) (last) 17:43, 10 May 2006 58.186.108.85
  * (cur) (last) 01:23, 26 April 2006 222.255.114.50 (dân sự)
  * (cur) (last) 12:15, 20 January 2006 TheoClarke (Category:Vietnamese)
  * (cur) (last) 03:40, 18 September 2005 Tttrung (→Links)
  * (cur) (last) 03:33, 18 September 2005 Tttrung (→Phần 6: Quyền Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ)
  * (cur) (last) 03:21, 18 September 2005 Tttrung (→=Links)
  * (cur) (last) 03:21, 18 September 2005 Tttrung (→Ký)
  * (cur) (last) 03:19, 18 September 2005 Tttrung (→Phần Thứ Năm Quy Định Về Chuyển Quyền Sử Dụng Đất)
  * (cur) (last) 03:17, 18 September 2005 Tttrung (→Phần Thứ Tư Thừa Kế)
  * (cur) (last) 03:14, 18 September 2005 193.52.24.125 (→Phần thứ sáu Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ)
  * (cur) (last) 03:12, 18 September 2005 193.52.24.125 (→Chương XXXIII)
  * (cur) (last) 03:11, 18 September 2005 193.52.24.125 (→Chương XXV)
  * (cur) (last) 03:11, 18 September 2005 193.52.24.125 (→Chương XXIV)
  * (cur) (last) 03:08, 18 September 2005 193.52.24.125 (→Phần Thứ Ba Nghĩa Vụ Dân Sự Và Hợp Dồng Dân Sự)
  * (cur) (last) 03:05, 18 September 2005 193.52.24.125 (→Phần 2: Tài sản và Quyền sở hữu)
  * (cur) (last) 03:04, 18 September 2005 193.52.24.125 (→PHẦN THỨ HAI TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU)
  * (cur) (last) 03:01, 18 September 2005 193.52.24.125 (→PHầN THứ NHất NHữNG QUY địNH CHUNG)
  * (cur) (last) 02:58, 18 September 2005 193.52.24.125
  * (cur) (last) 02:47, 18 September 2005 193.52.24.125

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 23:34, ngày 8 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]