Thảo luận:Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Văn bản hợp nhất của Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015 và Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2017
Nguồn Công báo Chính phủ, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH
Tham gia đóng góp Trần Vĩnh Tân
Mức độ phát triển 50%
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Bắt đầu cuộc thảo luận