Thảo luận:Bao nhiêu đau khổ của trần gian, trời đã dành riêng để tặng nàng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Bao nhiêu đau khổ của trần gian, trời đã dành riêng để tặng nàng
Nguồn Kiều Văn (2005). Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ tình Nguyễn Bính. Nhà xuất bản Đồng Nai.
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Bao nhiêu đau khổ của trần gian, trời đã dành riêng để tặng nàng

Bắt đầu cuộc thảo luận