Thảo luận:Giới đổ bác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Giới đổ bác
Nguồn Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Kiều Văn tuyển soạn, NXB Đồng Nai, 2000
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Giới đổ bác

Bắt đầu cuộc thảo luận