Thảo luận:Hiến pháp Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết 1977

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Hiến pháp Liên Xô 1977
Nguồn http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1977toc.html
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển Đang viết 25%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài