Thảo luận:Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Chương II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tôi muốn hỏi: Khi người lao động nghỉ việc không lương trong một tháng liên tục thì có phải đóng 100% tiền BHXH không ạ? Điều đó qui định ở điều bao nhiêu của Luật BHXH ạ? Tôi xin cám ơn!