Thảo luận:Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2009 theo Luật số 36/2009/QH12
Nguồn Toàn văn luật sửa đổi tại Bộ Tư pháp Việt nam[1]
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển Đã xong và sửa lỗi 75%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài