Thảo luận:Mưa xuân (I)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Mưa xuân (I)
Nguồn Tinh tuyển văn học Việt Nam: Văn học giai đoạn 1900-1945 tập 7. Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. 2004.
Tuyển tập Nguyễn Bính. Nhà xuất bản Văn học. 1986.
Hoàng Xuân (2003). Nguyễn Bính - thơ và đời. Nhà xuất bản Văn học.
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài