Thảo luận:Phát biểu của Phó Tổng thống Harris tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Phát biểu của Phó Tổng thống Harris tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Phát biểu của Phó Tổng thống Harris tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Bắt đầu cuộc thảo luận