Thảo luận:Phát biểu của Tổng thống Barack Obama Thông báo về Sáng kiến dành cho các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Phát biểu của Tổng thống Barack Obama Thông báo về Sáng kiến dành cho các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á
Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Phát biểu của Tổng thống Barack Obama Thông báo về Sáng kiến dành cho các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á

Bắt đầu cuộc thảo luận