Thảo luận:Phát biểu của Tổng thống Barack Obama Thông báo về Sáng kiến dành cho các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Phát biểu của Tổng thống Barack Obama Thông báo về Sáng kiến dành cho các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á
Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài