Thảo luận:Tâm hồn tôi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tâm hồn tôi
Nguồn Thi Viện
Nguyễn Bính (2015). Việt Nam danh tác: Tâm hồn tôi. Nhà xuất bản Hội nhà văn.
vanchuongviet.org (đối với bài "Cho tôi ly nữa")
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện chưa hoàn thành 25%.svg
Ghi chú Một số bài thơ có thể vẫn còn thiếu, cần được xác minh.
Người duyệt bài