Thảo luận:Tự thuật (mười bài liên hoàn)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tự thuật (mười bài liên hoàn) của Tôn Thọ Tường
Nguồn Hai bài I và IX lấy từ Việt Nam thi văn hợp tuyển của Dương Quảng Hàm, Trung tâm Học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968, tr.164-165. Các bài còn lại chưa có.
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển 25%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài