Thảo luận:Tuyên bố của Đại diện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về Hiệp định Genève

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tuyên bố của Hoa Kỳ đăng trong Tập các Hiệp ước của Liên Hợp Quốc, số 935
Nguồn Tập các Hiệp ước của Liên Hợp Quốc
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển 50%
Ghi chú Dịch trực tiếp từ bản chính thức tiếng Anh
Người duyệt bài