Thảo luận:Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ về việc Việt Nam kết án năm nhà hoạt động

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ về việc Việt Nam kết án năm nhà hoạt động
Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ về việc Việt Nam kết án năm nhà hoạt động

Bắt đầu cuộc thảo luận