Thảo luận:Tuyên bố của Bộ trưởng Clinton về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong Il từ trần

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tuyên bố của Bộ trưởng Clinton về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong Il từ trần
Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Tuyên bố của Bộ trưởng Clinton về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong Il từ trần

Bắt đầu cuộc thảo luận