Thảo luận:Tuyên bố của Phái đoàn Quốc gia Việt Nam về Hiệp định Genève

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tuyên bố của Phái đoàn Quốc gia Việt Nam đăng trong Tập các Hiệp ước của Liên Hợp Quốc, số 935, trang 104
Nguồn Tập các Hiệp ước của Liên Hợp Quốc trang 104
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển 50%
Ghi chú Bản tiếng Việt được dịch từ bản không chính thức tiếng Anh của Chính phủ Hoa Kỳ (Doc. IC/45/Rev. 1 về Hội nghị Geneve về việc phục hồi hòa bình ở Đông Dương). Bản chính thức chỉ có bằng tiếng Pháp (xem nguồn).
Người duyệt bài