Thảo luận:Tuyên cáo 7161

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Bill Clinton
Nguồn Wikisource tiếng Anh
Tham gia đóng góp Trần Vĩnh Tân
Mức độ phát triển 50%
Ghi chú
Người duyệt bài