Thảo luận:Xuất Ê-díp-tô ký

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Xuất Ê-díp-tô ký, bản dịch Phan Khôi 1926
Nguồn http://thanhkinhvietngu.net/bible/phankhoi/2/1
Tham gia đóng góp KimKha
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài