Thảo luận Biên dịch:Hiến pháp Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết 1977

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Hiến pháp Liên Xô 1977
Nguồn http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1977toc.html
Tham gia đóng góp Vinhtantran, Mathalala
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Biên dịch:Hiến pháp Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết 1977

Bắt đầu cuộc thảo luận