Thảo luận MediaWiki:Descending abbrev

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
giảm

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:05, 14 tháng 8 2006 (UTC)