Thảo luận MediaWiki:Group-checkuser-member

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Kiểm tra viên

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:18, 10 tháng 8 2006 (UTC)