Thảo luận MediaWiki:Imagelist description

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Miêu tả

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:07, 14 tháng 8 2006 (UTC)