Thất thập tự thọ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thất thập tự thọ
của Nguyễn Công Trứ

Nguyên văn bài thơ bằng chữ Hán, sau đây là phiên âm và dịch nghĩa

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Nhật đối nhi tảo tự giải di,
Kim ngô bất tự cổ ngô thì.
Tùy cơ khối lỗi cung nhân tiếu,
Trực ký niên hoa giới cổ hy.
Lão thực bất kham trang diện mục,
Anh hoa an dụng nhiễm tu tì.
Tự tâm tiên liệt hào vô trạng,
Quái sái Hồng Sơn hữu thị phi.

Hằng ngày ta sẽ cùng chơi đùa với trẻ con
Ta hôm nay không còn giống ta ngày xưa nữa
Ta theo thời mà làm con rối mua cười cho thiên hạ
Thấm thoát nay đã đến tuổi cổ lai hy
Cái chân chất không cần trau tria mày mặt nữa
Vẻ tốt tươi đem nhuộm cho râu tóc để làm gì
Ta tự lấy làm thẹn chẳng có chút công trạng gì
Thôi hãy phó mặc cho núi Hồng hạ lời khen chê.